Zapraszamy do zapoznania się z naszymi nagrodami oraz wyróżnieniami, które świadczą o renomie Zakładu Przemysłu Drzewnego ROMA Sp. z o.o. ma rynku krajowym i zagranicznym.

Diament Forbesa 2022

Na początku roku 2022 nasza firma została wyróżniona diamentem Frobesa.

Certyfikat FSC®

Od września 2009 posiadamy certyfikat FSC® (FSC-C122171). Jest on dowodem na przestrzeganie zasad ekologii w procesach produkcji drzewnej.

Certyfikat CE

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE 1583-CPD-320 wyrobu: Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo metodą wizualną.

Gazela Biznesu 2016

Nagroda przyznana dla firmy, za spełnienie określonych kryteriów:

 • W latach 2013-15 ani razu nie odnotowała straty,
 • W roku 2013 osiągnęła wartość sprzedaży nie mniejszą niż 3 mln PLN i nie większą niż 200 mln PLN,
 • W latach 2013-15 z roku na rok odnotowywała przyrost sprzedaży,
 • Udostępniła swoje wyniki finansowe firmie Coface Poland lub redakcji "Pulsu Biznesu",
 • O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.

Gepard Biznesu 2010

Gepard Biznesu 2010 przyznany został za wzrost rynkowej wartości firmy o 30% w latach 2008-2010.

Medal Karola Libelta 2010

Medal przyznany za szczególne zasługi w rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz.

Gazela Biznesu 2007

Nagroda przyznana dla firmy, za spełnienie określonych kryteriów:

 • W latach 2004-06 ani razu nie odnotowała straty,
 • W roku 2004 osiągnęła wartość sprzedaży nie mniejszą niż 3 mln PLN i nie większą niż 200 mln PLN,
 • W latach 2004-06 z roku na rok odnotowywała przyrost sprzedaży,
 • Przynajmniej od roku 2004 publikuje swoje wyniki finansowe w Monitorze Polskim B lub udostępniła informacje na ich temat firmie Coface Poland lub redakcji "Pulsu Biznesu",
 • O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.

Kasztelan Gołaniecki 2005

Wyróżnienie Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w dziedzinie gospodarki otrzymują czołowi przedsiębiorcy z terenu Miasta i Gminy Gołańcz.

Gazela Biznesu 2005

Nagroda przyznana dla firmy, za spełnienie określonych kryteriów:

 • W latach 2002-04 ani razu nie odnotowała straty,
 • W roku 2002 osiągnęła wartość sprzedaży nie mniejszą niż 3 mln PLN i nie większą niż 200 mln PLN,
 • W latach 2002-04 z roku na rok odnotowywała przyrost sprzedaży,
 • Przynajmniej od roku 2002 publikuje swoje wyniki finansowe w Monitorze Polskim B lub udostępniła informacje na ich temat firmie Coface Poland lub redakcji "Pulsu Biznesu",
 • O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.