Certyfikaty i nagrody

Baner

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi nagrodami oraz wyróżnieniami, które świadczą o renomie Zakładu Przemysłu Drzewnego ROMA Sp. z o.o. na rynku krajowym i zagranicznym.

Diament Forbesa 2022

Na początku roku 2022 nasza firma została wyróżniona diamentem Frobesa.

Certyfikat FSC®

Od września 2009 posiadamy certyfikat FSC® (FSC-C122171). Jest on dowodem na przestrzeganie zasad ekologii w procesach produkcji drzewnej.

Certyfikat CE

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE 1583-CPD-320 wyrobu: Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo metodą wizualną.

Gazela Biznesu 2016

Nagroda przyznana dla firmy, za spełnienie określonych kryteriów:

  • W latach 2013-15 ani razu nie odnotowała straty,
  • W roku 2013 osiągnęła wartość sprzedaży nie mniejszą niż 3 mln PLN i nie większą niż 200 mln PLN,
  • W latach 2013-15 z roku na rok odnotowywała przyrost sprzedaży,
  • Udostępniła swoje wyniki finansowe firmie Coface Poland lub redakcji „Pulsu Biznesu”,
  • O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.